“Onbegrijpelijk dat ondernemerspartij VVD niet hetzelfde doet”, vindt Damiën van Herk van Eerlijk Alternatief. Rechts: Sabine Zondag.
“Onbegrijpelijk dat ondernemerspartij VVD niet hetzelfde doet”, vindt Damiën van Herk van Eerlijk Alternatief. Rechts: Sabine Zondag.

Eerlijk Alternatief kiest voor de ondernemers en zegt nee tegen de ja-ja-sticker

Actueel 1.992 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - Eerlijk Alternatief zal aanstaande donderdag in de gemeenteraad nee stemmen tegen de invoering van de ja-ja-sticker. De ja-ja-sticker is het omgekeerde van de huidige stickers op de brievenbus. 

Tot grote verbazing van Eerlijk Alternatief is de VVD voornemens, om samen met de meer linkse partijen PPN (PvdA/GroenLinks) en PvdD, om voor dit voorstel te stemmen. Dit druist rechtstreeks in tegen de wens van de ondernemers in Pijnacker-Nootdorp. Sabine Zondag van de Plus supermarkt in Pijnacker sprak namens de ondernemers de gemeenteraad smekend toe, met veel inhoudelijke argumenten, maar de wenkbrauwen rijzen over de rigide houding van de VVD richting de ondernemers.

Nee tegen ja-ja-sticker
Waar gaat het nu precies over? Met de huidige brievenbusstickers kun je als inwoner kiezen wat je niet in de bus wilt hebben, bijvoorbeeld ongeadresseerd drukwerk of huis-aan-huisbladen. De ja-ja-sticker, voorgesteld door wethouder Van Bijnen, draait die keuze om, je krijgt niks in de bus, mits je aangeeft wat je wèl wilt hebben. Hierbij is gekeken naar de duurzaamheidsdoelstelling om minder papierafval te creëren.

Sabine Zondag, vertegenwoordiger van de ondernemers gaf aan best te willen praten over meer duurzame manieren van reclameboodschappen brengen, maar gaf aan niet eens door de wethouder betrokken te zijn bij de totstandkoming van dit voorstel. “Onbegrijpelijk”, zo stelt Damiën van Herk van Eerlijk Alternatief. “Juist bij dit soort beslissingen moet je dit samen met de ondernemers doen.”

Wachten tot na coronacrisis
Sabine Zondag vroeg de gemeenteraad ook om deze beslissing uit te stellen totdat de ondernemers mee hebben kunnen praten, en dit uit te stellen tot na de coronacrisis. “Het is echt onbegrijpelijk dat de VVD hier geen gehoor aan geeft en heeft gesteld, nog voorgaand aan het debat, sowieso voor de ja-ja-sticker te stemmen, dat noemt zich dan een ondernemerspartij”, aldus Van Herk.

EA staat achter ondernemers
Eerlijk Alternatief is altijd al tegen de ja-ja-sticker geweest. “Wij zijn een dorp, met veel zeer goed gelezen huis-aan-huisbladen en veel lokaal reclamedrukwerk wat graag gelezen wordt aan de keukentafel. Ook de sociaal-maatschappelijke organisaties maken veelvuldig gebruik van reclame via huis-aan-huisbladen en lokale flyers. Ook een briefje in de bus om je diensten als tiener voor een bijverdienste aan te bieden is met de ja-ja-sticker uit den boze. Je moet dit niet willen doorvoeren, niet nu in de coronacrisis en zeker niet omdat er nog een rechtszaak loopt over deze sticker in de grote steden waar twijfel is over dit systeem.”

Steun de ondernemers
Eerlijk Alternatief zal zeker tegen de ja-ja-sticker stemmen en zich achter de wens van de ondernemers scharen. Ook zal Eerlijk Alternatief de wens steunen van de ondernemers om eerst samen met de gemeente over duurzaamheid en reclamemaken te gaan praten, uiteraard na de coronacrisis. De ondernemers hebben op dit moment echt wel andere zaken aan hun hoofd dan het tegenwerken van de gemeente om reclame te kunnen maken. Ondernemers willen mensen wijzen op aanbiedingen en klanten informeren over de steeds wisselende coronamaatregelen, maar bovenal de ruimte krijgen om te ondernemen. “Laat de ondernemers alles uit de kast trekken om hun hoofd boven water te houden, zeker nu.”

Uit de krant