Logo telstar-online.nl

Bijdrage van Rijk voor aardgasvrije wijk Klapwijk

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Het Rijk levert een bijdrage van ruim € 7,5 miljoen om de wijk Klapwijk in Pijnacker de komende jaren van het aardgas af te halen. Dit maakte het Rijk vandaag bekend als antwoord op een aanvraag die de gemeente Pijnacker-Nootdorp in het voorjaar heeft gedaan. Het geld van het Rijk is bijna de helft van het bedrag dat nodig is om de wijk Klapwijk aardgasvrij te maken. De rest van het geld moet worden opgebracht door de gemeente, bewoners en de exploitant van het nieuwe warmtenet.

In de wijk Klapwijk liggen verschillende kansen om de woningen van het aardgas af te halen. Zo realiseert Wayland binnen nu en twee jaar in het nabijgelegen glastuinbouwgebied een geothermiebron die de woonwijk kan verwarmen met duurzame warmte. Het plan is om deze geothermiebron te koppelen aan een nog aan te leggen warmtenet in de wijk. Daarnaast voert de gemeente in de komende jaren al werkzaamheden in de openbare ruimte uit. Zo worden de straten heringericht en de riolering, kabels en leidingen opgehoogd. Tijdens deze werkzaamheden kan ook het nieuwe warmtenet worden aangelegd. Hierdoor ervaren bewoners maar één keer overlast door werkzaamheden.

Keuze aan bewoners
Het nieuwe warmtenet komt er alleen als voldoende woningen kunnen worden aangesloten. Deze keuze is aan de woningeigenaren, omdat zij zelf beslissen of zij willen aansluiten op dit nieuwe warmtenet. De gemeente verwacht dat veel bewoners positief zullen reageren. De kosten van het nieuwe warmtenet zijn naar verwachting aanvaardbaar. Hierdoor wordt de eenmalige aansluitkosten na verloop van tijd terugverdiend en daarna zijn bewoners goedkoper uit. De gemeente gaat samen met de wijkbewoners een stappenplan maken om de wijk uiterlijk in 2028 aan te sluiten op het warmtenet.

Geld besparen
Bij de start van het project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’ enkele jaren terug toonden wijkbewoners zich al enthousiast over het aardgasvrij maken van de wijk. Uit onderzoek destijds bleek het nog te vroeg om Klapwijk op grote schaal aardgasvrij te maken. De enige warmtebron was op dat moment een warmtepomp op lage temperatuur. Deze oplossing zou een te grote investering van woningeigenaren vragen in onder andere de isolatie van hun woning. Met de nieuwe geothermiebron van Wayland zijn de noodzakelijke investeringen door woningeigenaren nu aanzienlijk lager.

Meer berichten