Logo telstar-online.nl
Berichten uit de raadzaal

Belang van het kind voorop

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Onlangs vond het debat plaats rondom het interventieplan Integrale aanpak sociaal domein tijdens de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad. Vragen rondom vrijwilligerswerk, mantelzorg en Jeugdzorg vormden de rode draad van het debat.

Volgens Jan Willem Maas (PPN) zou het aanbod qua dagbesteding voor mensen met dementie beter afgestemd moeten worden, om in sommige gevallen de mantelzorgers te ontlasten. “Vooral ook omdat door de vergrijzing er veel sprake is van mantelzorg”, zegt Carla van Viegen (Partij voor de dieren). Op het gebied van vrijwilligerswerk kan er volgens Maas nog winst behaald worden, als de vrijwilligers ingezet kunnen worden bij dagbesteding. Aangezien er in de gemeente Pijnacker-Nootdorp veel vrijwilligers actief zijn, vragen Eerlijk Alternatief en D66 zich af of de maximale inzet van vrijwilligers niet al is bereikt. Ook de CDA fractie uit haar zorgen. “We willen ervoor waken dat de vrijwilligers in Pijnacker-Nootdorp geen vervanging worden van professionele hulpverleners”, zegt Marjan Schellingerhout. Wethouder van Bijnen geeft aan dat de gemeente de belastbaarheid van de mantelzorgers goed in de gaten houdt. Daarnaast vindt de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers heel belangrijk en wil daarom investeren in vrijwilligers en ze gaan betrekken in het sociaal domein.

Jeugdzorg
Een belangrijk terugkerend punt is het duidelijk krijgen wat jeugdhulp nu precies inhoudt. De wethouder gaat graag het gesprek aan om dit te verhelderen. Van Viegen benadrukt dat kinderen nooit de dupe mogen worden van plannen. Volgens de wethouder zullen er geen kinderen in de steek worden gelaten en gaat het met het overgrote deel van de kinderen in de gemeente gewoon goed. Van Viegen wil meer inzet op preventie bijvoorbeeld onderzoeken of kinderen in probleemsituaties door een vertrouwenspersoon in de eigen omgeving ondersteund kunnen worden. Wethouder van Bijnen vindt dit een goed idee.

Besparingen en begroting
Deze coronatijd heeft ons volgens Hendrikse geleerd om na te denken over innovatieve mogelijkheden. In plaats van de contactmomenten binnen de begeleiding in te korten moeten we er juist voor zorgen dat er efficiënter omgegaan kan worden met de uren, door bijvoorbeeld online begeleiding aan te gaan bieden. Hier ligt volgens Eerlijk alternatief een kans om de structurele zorgkosten te verlagen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Eerlijk Alternatief geeft aan met een aantal aanvullende moties te komen, anders zal de fractie niet in kunnen stemmen met het Interventieplan.

Gemeentebelangen maakt zich ook zorgen over het feit dat de politieke maatregelen nu nog niet worden genomen, maar wel worden begroot. Bernard Minderhoud vraagt zich af hoe het zit als er besloten wordt om andere maatregelen te nemen en er bijvoorbeeld een tekort aan financiën zal zijn. Gemeentebelangen vindt dit te ver gaan en overweegt hier een amendement op.

Meer berichten