Logo telstar-online.nl
<p>Je kunt grofvuil gratis wegbrengen of tegen een vergoeding laten ophalen. De inzamelaars van oud papier en karton willen dat het ophalen gratis wordt en dat Avalex standaard &lsquo;de ronde doet&rsquo;.</p>

Je kunt grofvuil gratis wegbrengen of tegen een vergoeding laten ophalen. De inzamelaars van oud papier en karton willen dat het ophalen gratis wordt en dat Avalex standaard ‘de ronde doet’.

Laat Avalex groot en middelgroot grofvuil gratis ophalen

  •   keer gelezen   Actueel

Al het hele jaar is er in de hele gemeente ergernis over bijplaatsingen van afval bij verzamelcontainers en in milieuparkjes. Sinds corona zijn intrede deed, is het probleem alleen maar groter geworden. Veel mensen nemen niet de moeite om bij een volle container naar een andere container te gaan. Terug mee naar huis nemen zit er vaak ook niet in: afval is immers iets waar je nu van af wilt.

De (sport)verenigingen in onze gemeente die Oud Papier en Karton inzamelen, de OPK-ers, hebben eind juni in een brief aan toenmalig wethouder Hanneke van de Gevel enkele verbetervoorstellen gedaan. Een van de ideeën was dat Avalex vaker ‘de ronde doet’ om grofvuil op te halen en om daar geen geld voor te rekenen. De OPK-ers hebben een goed gesprek gehad met de wethouders Ilona Jense en Peter Hennevanger, maar zij wezen het idee om het inzamelen van grofvuil gratis te maken rigoureus van de hand.

Dat zeggen Steven Duursma en Erik de Goede van de Bewonersvereniging Koningshof die bij Het Baken in Pijnacker-Zuid een papiercontainer heeft staan. Andere OPK-ers zijn onder meer de sportclubs van De Groene Wijdte en ook sportverenigingen in Nootdorp die oud papier ophalen cq containers hebben waar het gebracht kan worden. De brief van 30 juni was ook ondertekend door Peter van Leeuwen van DSVP en Louk Teunissen van de Sportraad Pijnacker die het sportverenigingsleven in de gemeente vertegenwoordigt.

HNI
Steven Duursma, Erik de Goede en de andere OPK-ers constateren dat het bijplaatsen van allerlei grofvuil in de milieuparkjes en bij de papiercontainers van de verenigingen zo ongeveer structureel is geworden. Het wordt alsmaar erger, dus er moet wat gebeuren. Zij zoeken naar oorzaken en naar oplossingen.

Een oorzaak die bij het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen alleen maar voornamer wordt is dat mensen geen weg weten met zogenoemd ‘middelgroot afval’. Een stoel waar men van af wil of een bloembak. Objecten die nu soms nog in een grijze kliko kunnen, maar straks zeker niet meer door de gleuf van de verzamelrestafvalcontainer passen. Vandaar het pleidooi om het ophalen van grofvuil anders te organiseren.

Nu kun je Avalex nog ‘bestellen’ om het afval op te halen. Dat kost dertig euro per ophaalactie. Die dertig euro is misschien een keurige prijs maar wel het hoogste tarief in het Avalexgebied. Van de zeven Avalexgemeenten zijn er maar twee – de andere is Wassenaar - die geld rekenen voor het ophalen van grofvuil en van die twee is Pijnacker-Nootdorp de duurste.

Flinke hoeveelheden
De wethouders willen de dienstverlening van het laten ophalen van grofvuil niet gratis maken, omdat ze het principe huldigen dat de vervuiler betaalt. De OPK-ers begrijpen dat uitgangspunt maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt verder nauwelijks gehanteerd. Het geldt ook niet voor het brengen van het grofvuil. Formeel zit daar een maximum aan van zo veel kilo per huishouden per jaar, maar wordt dat ooit gemeten? Heeft ooit iemand bij de brengplaats in Nootdorp te horen gekregen dat hij aan zijn max zat? Wel wordt voor bepaalde stromen zoals hout en puin geld gerekend per kilo, met als gevolg dat heel veel bedrijven hun werkafval in de verzamelcontainers stoppen. Klapwijk-bewoner Mark van Driel wees daar ook op in een verhaal in de krant van vorige week. En ook anderen zien dat veelvuldig gebeuren en dan gaat het vaak om flinke hoeveelheden waardoor de verzamelcontainers versneld vol raken.

De OPK-ers doen in hun brief van 30 juni meerdere voorstellen om het probleem van de bijplaatsingen en de zooi bij verzamelcontainers op te lossen. Het gaat om de volgende ideeën: grofvuil ophalen gratis maken; Avalex eens in de zo veel tijd een vaste ronde laten rijden voor het ophalen van grofvuil en derde idee is cameratoezicht bij de verzamelcontainers.

De OPK-ers stellen dat het probleem van de bijplaatsingen alleen maar groter wordt zodra Het Nieuwe Inzamelen in de hele gemeente wordt ingevoerd. Dan is namelijk iedereen voor het restafval aangewezen op een verzamelcontainer waar middelgroot grofvuil vaak niet in past.. Volgens Avalex zitten in bijna alle containers vulgraadsensoren, maar hoe kan het dan dat veel containers vaak pas worden geleegd als ze al een paar dagen bommetje vol zitten?

Een saillant punt van het verhaal is nog dat de OPK-ers hun brief op 30 juni hebben gestuurd naar Hanneke van de Gevel die op dat moment nog in touw was als wethouder. Ze hadden vervolgens het gesprek met Ilona Jense die tijdelijk afval in haar pakket had en haar collega Peter Hennevanger. En sinds kort hebben ze te maken met Marieke van Bijnen, de opvolger van Hanneke van de Gevel. De vraag is nog hoe zij er over denkt.

Meer berichten