Debat over afvalbeleid | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl
<p>Foto: Bewonersvereniging Koningshof</p>

Foto: Bewonersvereniging Koningshof

Debat over afvalbeleid

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker - Vanavond is in de gemeenteraad een ‘digitaal debat’ over het hoe het verder moet met het afvalbeleid in de gemeente.

De gemeente is samen met inzamelaar Avalex bezig Het Nieuwe Inzamelen in te voeren. Dat betekent: de burgers het afval laten voorscheiden en daarbij mini-containers beschikbaar stellen voor groente- fruit- en tuinafval (GFT), plastic, metaal en drinkkartonnen (PMD) en papier. Daarnaast zijn er voorzieningen voor het apart aanleveren van glas en textiel. Voor het restafval dat dan nog resteert, moeten de inwoners een eindje wandelen naar een verzamelcontainer. Het doel is dat ze zo goed scheiden dat ze nauwelijks restafval overhouden en dus ook niet ‘aan de wandel’ hoeven. 

Het Nieuwe Inzamelen is al eerder ingevoerd in Klapwijk en Delfgauw. Het heeft geleid tot een afname van de hoeveelheid restafval. Dat is gemeentebreed nog veel te veel, namelijk 200 kilo per huishouden per jaar. Dat moet terug naar max 100 kilo per jaar. In het restafval zit nog steeds heel veel afval dat eigenlijk apart ingezameld en aangeleverd moet worden. GFT is in gewicht de hoofdmoot. Al dat GFT gaat nu naar de dure verbrandingsoven terwijl het compost zou moeten worden. 

Een ander probleem is zwerfvuil en bijplaatsingen van afval bij verzamelcontainers, in milieuparkjes en bij oud papier containers van verenigingen. Een van de oorzaken is dat de burgers geen weg weten met ‘middelgroot grofvuil’, zoals bureaustoelen en bloembakken. Nu de grijze mini-container voor restafval er straks niet meer is, weten mensen niet waar ze met dat afval naar toe moeten. Middelgroot grofvuil dat wel in een grijze mini-container past, krijg je vaak niet in een verzamelcontainer. Het past gewoon niet door de gleuf. 

Je kunt het gratis naar de milieustraat in Nootdorp of Delft brengen. Ook kun je het door Avalex laten ophalen maar dat kost dertig euro, dus dat is een drempel. De gezamenlijke inzamelaars van Oud Papier en Karton pleiten er daarom voor het voorrijtarief van 30 euro te laten vervallen. Dan is er geen belemmering meer om Avalex te verzoeken om middelgroot grofvuil te komen ophalen. 

Op de voorpagina van de krant werd de indruk gewekt dat de oud papier inzamelaars het ophalen van alle grofvuil gratis willen maken. Dat is een misverstand. “Dat je bij meer dan twee kubieke meter - die grens wordt nu ook gehanteerd - wel een vergoeding moet betalen, hebben we niet gespecificeerd maar vind ik wel redelijk. Wanneer het afschaffen van het voorrijtarief onvoldoende helpt, bepleiten we ophaalrondes eens in de zoveel weken”, aldus Steven Duursma van de Bewonersvereniging Koningshof die een oud papier container heeft tegenover sportzaal Het Baken. 

Het is overigens wel zo dat alles wat Avalex op verzoek bij burgers ophaalt aan grofvuil niet wordt gescheiden maar nu nog zo ‘de shredder in gaat’.

Meer berichten