Discussie over afsluiting Hoogseweg | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl
Na de opening van de Zijdeweg zou de Hoogseweg worden afgesloten. Dit is intussen gebeurd, maar niet iedereen is daar blij mee.
Na de opening van de Zijdeweg zou de Hoogseweg worden afgesloten. Dit is intussen gebeurd, maar niet iedereen is daar blij mee.

Discussie over afsluiting Hoogseweg

  •   keer gelezen   Actueel

Vanaf donderdag 10 september 2020 is de toegang tot de Hoogseweg van en naar Klapwijk gesloten voor alle motorvoertuigen. De Hoogseweg is alleen te bereiken vanaf de Zijdeweg of de Kleihoogt.

De Hoogseweg? Veel mensen zal die hele weg niet zo veel zeggen maar dat is een oude tuindersweg die vroeger tot de Klapwijkseweg doorliep en die na de bouw van Klapwijk aansluit op de wijk.

Sinds de opening van de Zijdeweg – dat is de nieuwe verbindingsweg tussen de Katwijkerlaan en de N470 - was het voor vrachtverkeer al niet meer mogelijk om via Klapwijk naar de Hoogseweg te rijden. Om sluipverkeer te voorkomen is het altijd de bedoeling geweest om de Hoogseweg bij Klapwijk te ‘knippen’ zodra de Zijdeweg open zou gaan. Aldus de gemeente.

Waarom ook al weer een knip? Naar aanleiding van een beroepszaak bij de Raad van State in 2013 heeft het toenmalig College van B&W toegezegd dat er een knip komt in de Hoogseweg, zodra de oostelijke randweg (Zijdeweg) rondom Pijnacker aangelegd is. Dit is ook uitgangspunt van het bestemmingsplan Oostland-Pijnacker. De Zijdeweg kruist namelijk de Hoogseweg en daardoor zou het zonder knip mogelijk zijn om vanuit Zoetermeer niet de hele N470 af te rijden maar via de Zijdeweg en de Hoogseweg een sluiproute te nemen dwars door de woonwijk Klapwijk. Dat is de achtergrond van de knip, schrijft de gemeente.

Herinrichting Klapwijk
In 2017 kwam de voorbereiding van de herinrichting van Klapwijk op de agenda. Het gebruik van de Hoogseweg bleek wenselijk voor de aan- en afvoer van materialen en bouwverkeer tijdens de werkzaamheden, maar ook als een extra ontsluiting voor bewoners. Dit vermindert de overlast voor bewoners en zorgt ervoor dat straten bereikbaar blijven. In de visie Klimaatbestendig Klapwijk is dan ook opgenomen de definitieve afsluiting van de Hoogseweg voor alle verkeer uit te stellen tot na de herinrichting. De visie is gemaakt met een werkgroep van bewoners en daarna gedeeld met alle bewoners van Klapwijk en de Hoogseweg. Iedereen kon hierop reageren. Er zijn toen geen reacties geweest over de Hoogseweg. Eind 2019 heeft het college de visie Klimaatbestendig Klapwijk vastgesteld.

10 september
Op 16 juli is de Zijdeweg geopend. Vanuit diverse partijen is toen bezwaar gemaakt tegen het uitblijven van de knip in de Hoogseweg, zoals in 2013 toegezegd. Vervolgens heeft het college besloten de knip per 10 september aan te brengen. Deze knip wordt kracht bijgezet door het op korte termijn aanbrengen van een fysieke barrière. De wens bestaat nog steeds om de Hoogseweg tijdelijk te gebruiken door hulpdiensten, bewoners en aannemers tijdens de herinrichting van Klapwijk. Hierover gaat de gemeente met bewoners en de bewonersvereniging in de komende periode in gesprek.

Bewoners
Toen het bericht over de afsluiting van de Hoogseweg vorige week op Telstar Online verscheen, leidde dat meteen tot reacties van mensen die er juist op wijzen je door de verbinding Hoogseweg/Zijdeweg vanuit Klapwijk niet door de wijk hoeft te rijden en de Klapwijkseweg niet hoeft te belasten.

Iemand schrijft: “Hoezo sluipverkeer? Er is altijd benoemd dat de nieuwe rondweg rondom Pijnacker het verkeer in Pijnacker zou verminderen. Ik woon vlak achter de Hoogseweg en werk in Zoetermeer. Via de Hoogseweg ben ik snel op de N470 zonder het verkeer in de kern te belasten. En wat nog belangrijker is: je vermijdt rotondes waar het slecht verlicht is en fietsers gevaar lopen. Ook een grote wijk zoals Klapwijk moet meerdere uitgangen hebben voor de veiligheid bij calamiteiten.”

Een andere reactie is: “En dan weer een volgepropte Klapwijkseweg in de spits en bij slecht weer. Ik dacht dat we eindelijk na jaren van de vrachtwagens in de wijk af waren, nou die rijden hier ook nog. Wel meer bouwen, maar minder goede ontsluitingen.” Nog een reactie: “Gewoon de Hoogseweg open houden en de 30 kilometer zone doortrekken, dus binnen de bebouwde kom houden. Alleen vrachtwagens verbieden zoals het eerst bedoeld was. Al jaren zijn er alleen uitgangen via de Klapwijkseweg met tig hobbels en rotondes. Heel mijn nek en rug is naar de kl… door dat gedoe. Eindelijk een andere ontsluiting waar ik vaak gebruik van zou willen maken. Helaas hebben een paar azijnzeikers geklaagd bij de gemeente met als gevolg afsluiting. Lekker makkelijk.”

Bewoner Ruud de Weger verwoordt in een ingezonden brief op Telstar Online de zelfde mening. Hij ziet de Zijdeweg als een prima middel om vrachtverkeer uit Klapwijk te weren maar ook als extra ontsluiting van de wijk voor gewoon autoverkeer dat dan niet helemaal door de wijk hoeft te rijden op weg naar Zoetermeer of verder.

Hij schrijft ook dat hij en veel andere Klapwijkers er niet van op de hoogte waren dat er een knip zou komen, terwijl de gemeente hierboven aangeeft dat men er al jaren mee bezig was en dat het zelfs in het bestemmingsplan is opgenomen. Dan schort er ‘ergens’ iets aan de communicatie, zou je zeggen. Ruud de Weger is niettemin echt verontwaardigd en schrijft: “Ik ga alles uit de kast halen om dit ongedaan te maken mede in het licht dat hier nooit door gemeente mededelingen over zijn gedaan! Ik roep alle bewoners op de gemeente aan te schrijven via info@pijnacker-nootdorp.nl en ook de politiek via griffie@pijnacker-nootdorp.nl) om dit zo snel mogelijk terug te draaien.”

Meer berichten