Logo telstar-online.nl
Op de tekening van Delfland gaat de afwatering naar twee kanten en loopt de weg rond. Op de tekening van de gemeente gaat de totale afwatering naar de vaart en daarom wordt de weg 25 centimeter hoger.
Op de tekening van Delfland gaat de afwatering naar twee kanten en loopt de weg rond. Op de tekening van de gemeente gaat de totale afwatering naar de vaart en daarom wordt de weg 25 centimeter hoger.

Gemeente weer in de fout met Delftsestraatweg?

  •   keer gelezen   Actueel

De bewoners van het stuk Delftsestraatweg tussen de Komkommerweg en de S-bocht in Delfgauw zijn heel boos op de gemeente. Ze zijn helemaal niet te spreken over de manier waarop de gemeente de reconstructie van de weg uitvoert. Aan de kant van de woningen worden fietspad en weg ongeveer 25 centimeter hoger. Met als gevolg dat de aanwonenden een nog steilere helling moeten nemen om vanaf hun erf op de weg te komen. De bewoners vinden dit onaanvaardbaar.

Intussen heeft de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp (GBPN) vragen gesteld aan het College van B&W, in het bijzonder aan verantwoordelijk wethouder Ilona Jense. De wethouder is een paar weken geleden op bezoek geweest bij de aanwonenden maar dat heeft behalve de nodige irritatie niet veel opgeleverd. GBPN wil dat de gemeente het werk stillegt en eerst in overleg gaat met de bewoners. Intussen gaat het werk gewoon door.

De aanwonenden moeten straks deze hoogte ‘overwinnen’ vanaf hun erf.

De bewoners hebben aangegeven dat ze helemaal niet te spreken zijn over het ophogen van de weg aan hun kant. Ze vragen zich ook af waarom dit bij hun wegdeel wel gebeurt en waarom dit bij het eerste stuk tussen de rotonde Rijskade/Overgauwseweg en de rotonde Komkommerweg niet gebeurd is. Daar zijn fietspad en weg even hoog als voor de reconstructie.

Afwatering
De reden waarom de weg en het fietspad 25 centimeter omhoog moeten, is gelegen in het afwateringsplan van de weg. Voorheen liep de weg bol en waterde de weg naar beide kanten af: richting het fietspad en richting de vaart. Nu watert de weg helemaal af richting de vaart. Vandaar dat de weg aan de kant van het fietspad hoger moest worden. De wethouder en haar ambtenaren konden onlangs bij het bewonersoverleg niet duidelijk maken wat nou de reden is van de afwatering richting de vaart.
Aanwonende Jolanda de Vreede, die eind juli met de ‘onthulling’ kwam dat het eerste stuk Delftsestraatweg te smal was gemaakt, heeft nu tekeningen opgevraagd bij de gemeente en bij het hoogheemraadschap Delfland. De tekening van Delfland is van 9 augustus 2018 en op die tekening loopt de weg nog rond, met afwatering naar twee kanten. De gemeente kwam met een tekening van 28 januari van dit jaar en daarop is te zien dat de afwatering helemaal richting de vaart gaat, met als gevolg een hogere weg en een hoger fietspad aan de kant van waar de woningen staan.

Vanuit hun woning kijken de aanwonenden straks tegen het hogere fietspad en de hogere weg aan.

Jolanda en Ton de Vreede en orchideeënkweker Henry Bruinen treden naar voren namens de bewoners van de ongeveer zestien zeventien woningen die langs de weg staan. Veelal woningen die al behoorlijk oud zijn en nu steeds lager ‘onder de weg’ staan. Henry Bruinen zegt dat hij en veel andere bewoners straks vanuit hun woning tegen het hoge fietspad en de hoge weg aan zitten te kijken.

Bovendien is het zeker voor vrachtwagens straks bijna niet meer te doen om zonder ‘onderkantschade’ vanuit de uitritten de weg op te gaan. Ze vinden kort en goed dat de gemeente het werk moet laten stilleggen en dat er een nieuw plan moet komen met een lager fietspad en een lagere weg.

De aanwonenden vinden het ongehoord dat de gemeente in de voorbereiding nooit iets heeft gemeld over dit soort aspecten. Er is in juli 2019 een inloopavond geweest en daarbij is niets gebleken of gemeld over een hogere weg.

De aanwonenden vinden dat ze totaal niet worden gehoord en dat er in het geheel geen overleg is met hen. Na de inloopavond is er ook nooit een terugkoppeling of een vervolg geweest.

Onbereikbaar
Toen de wegenbouwers vorige week bezig waren en het terrein van Henry Bruinen als het ware wilden afsluiten met twintig centimeter hoge trottoirbanden, is hij er naar toe gelopen en kon hij nog net voorkomen dat ze de rij banden langs het fietspad gewoon doortrokken. Dan zou zijn bedrijf onbereikbaar zijn geworden.

“Ik schrok me rot toen ik zag hoe belachelijk hoog het allemaal ging worden. Moet je ook eens kijken wat er gebeurt als straks iemand naast het fietspad terecht komt. Die valt meteen in een goot van een meter diep met als afscheiding een stenen muur. Als een kind daar terecht komt, weet je niet wat er gebeurt”, aldus de kweker die benadrukt dat hij niet alleen voor zijn eigen belangen opkomt maar van alle aanwonenden.

Afwatering
Zij hopen dat Delfland in actie komt over de verhoging en de afwatering. De tekening van Delfland wijst op een andere aanpak dan de latere tekening van de gemeente. De aanwonenden beraden zich wat te doen. Misschien juridische stappen of de gemeenteraad inschakelen.

GBPN heeft dus intussen vragen gesteld, maar het is de vraag wat het College van B&W daarmee doet. Toen het eerste stuk van de Delftsestraatweg te smal was en heel Pijnacker-Nootdorp in rep en roer was, stelden diverse fracties vragen aan het college.

Na een maand waren die nog niet beantwoord en zonder overleg met of toestemming van de raad, koos de gemeente cq het college en de wethouder gewoon voor verbreding aan de vaartkant met dertig centimeter.

Geen raadslid dat er zich druk over maakte, zo bleek toen we hen vroegen of het niet gek was dat het college na een grote fout zonder de raad te informeren voor een bepaald herstelplan koos.

Door de verbreding is het eerste stuk tussen de rotonde Rijskade en de rotonde Komkommerweg nu 5.80 meter breed. Het stuk weg tussen de rotonde Komkommerweg en de S-bocht wordt overigens 6.10 meter breed.

Meer berichten