Logo telstar-online.nl

Eerlijk Alternatief neemt afstand van het hoofdlijnenakkoord

  •   keer gelezen   Actueel

Bonje en reuring in de lokale politiek over de opvolging van de begin juli afgetreden wethouder Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief. Kandidaat Paul Kagie van EA trekt zich terug, zodat alleen Marieke van Bijnen van PPN, Progressief Pijnacker-Nootdorp, overblijft. Donderdag 24 september is de dag dat er een nieuwe wethouder gekozen gaat worden en het ligt voor de hand dat Marieke van Bijnen die avond de enige kandidaat zal zijn.

Paul Kagie, de kandidaat van Eerlijk Alternatief, zou in het weekend uit een betrouwbare bron in Pijnacker hebben vernomen dat het spel achter de schermen al lang gespeeld was en dat hij kansloos zou zijn. Het stond volgens Kagie al vast dat een meerderheid van de gemeenteraad voor Marieke van Bijnen zou kiezen. Zij is op dit moment gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de PPN.

Maandag 14 en dinsdag 15 september zouden de twee kandidaten kennismaken met alle fracties in de gemeenteraad. Beide kandidaten zouden met alle fracties een onderhoud van een half uur hebben. Dat was verkenner/formateur Ronald Vuijk met een meerderheid van de partijen in de raad overeengekomen.

Kagie heeft dat moment niet willen afwachten en heeft zich in het weekend teruggetrokken. Hij zegt: “Men wil Eerlijk Alternatief niet meer als collegepartner maar men is te laf om dat gewoon te zeggen en daarom is dit schijnproces bedacht. Ik weiger stroman te zijn in een spel waar de uitkomst al van vast staat.”

Bij het CDA zijn de opmerkingen van Paul Kagie, zoals die verwoord zijn in een persbericht van Eerlijk Alternatief, in het verkeerde keelgat geschoten. De fractie schrijft in een eigen persbericht dat de gemeenteraad nu niet de kans heeft gekregen een gesprek te voeren met de twee kandidaten. Het CDA geeft aan dat het bij de keuze gaat om de grootte van de fractie maar ook om bestuurlijke ervaring, leiderschap en integriteit van de kandidaten.

Volgens het CDA was het vanaf het begin zonneklaar dat binnen de politieke situatie van Pijnacker –Nootdorp alle fracties een kandidaat kunnen leveren na het aftreden van een wethouder. Alle partijen hebben namelijk een inhoudelijk hoofdlijnenakkoord ondertekend. Er is dus geen coalitie/oppositiemodel zoals meestal. Het was daarom voor het CDA en ook voor diverse andere partijen geen uitgemaakte zaak dat Eerlijk Alternatief voorrang zou krijgen bij de verkiezing van een opvolger van Hanneke van de Gevel.

Peter van den Heuij, de fractievoorzitter van de VVD, de grootste partij in de raad, geeft aan dat er in het hoofdlijnenakkoord geen afspraken zijn gemaakt hoe te handelen als een wethouder opstapt. Ook voor de VVD was het geen uitgemaakte zaak dat Eerlijk Alternatief ‘als eerste’ een opvolger zou leveren voor Hanneke van de Gevel die niet door een politieke kwestie is opgestapt maar door een ‘bedrijfsongeval inzake een pleegzorgkwestie’.

Janneke Verwijmeren van het CDA en Peter van den Heuij van de VVD zeggen dat alle partijen in de raad een stapsgewijs proces zijn ingegaan voor de opvolging van de wethouder. Dat proces moest transparant en evenwichtig zijn. Verkenner Ronald Vuijk heeft met alle partijen en ook met collegeleden en ook met de afgetreden wethouder een gesprek gevoerd en dat heeft geleid tot een concept-verslag waarbij alle partijen nog opmerkingen konden maken en zaken toevoegen.

Volgens Manuela Bijl van Eerlijk Alternatief was het verslag al besproken en vastgesteld, toen zij namens EA met allerlei toevoegingen kwam over de inhoud en het proces. “Ik heb toen formeel bezwaar gemaakt, maar daar is verder niks mee gedaan. Ons bezwaar tegen de gang van zaken is dat het proces onderweg meerdere malen is aangepast, met goedkeuring van de meerderheid terwijl wij het daar niet mee eens waren. Wij zijn van mening dat wij als tweede partij in grootte in de raad als eerste een kandidaat vanuit onze partij hadden mogen aandragen. Maar al snel bleek dat de raad moest gaan kiezen uit twee kandidaten. Wij hebben vanaf het begin aangegeven dat we het daar niet mee eens waren, maar daar is niks mee gedaan omdat de meerderheid er anders over dacht. Wij hebben heel sterk het gevoel dat het van tevoren vast stond dat Eerlijk Alternatief het college uit moest. Eigenlijk was dat proces al twee jaar gaande.”

CDA en VVD werpen dat verre van zich. Het CDA vindt het heel kwalijk dat EA spreekt in termen van politieke coup en spel achter de schermen. Van de Heuij zegt dat er vanaf het begin af aan sprake was van een zuiver en zorgvuldig proces en dat de uitkomst van de verkiezing zeker nog niet vast stond. Ook zegt Van den Heuij dat kandidaat Paul Kagie van Eerlijk Alternatief van het begin af aan wist dat hij een van de kandidaten zou kunnen zijn. “Dat moet Eerlijk Alternatief hem verteld hebben, want zo hebben we in het overleg met alle partijen afgesproken: ook andere partijen konden een kandidaat leveren.”

PPN deed dat in de persoon van Marieke van Bijnen en nu Paul Kagie zich heeft teruggetrokken ligt voor haar de weg open om op de vrijgekomen zetel van Van de Gevel plaats te nemen. Van de Gevel keert terug in de gemeenteraad in plaats van Jolanda van Leeuwen en volgens Manuela Bijl gaat EA keihard de oppositie in. De lokale partij neemt daarmee afstand van het hoofdlijnenakkoord.

Meer berichten