Logo telstar-online.nl

VVD: "Spijtig dat Kagie zich terugtrekt"

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Gisteren heeft de fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief aan VVD-formateur Ronald Vuijk laten weten dat de heer Kagie zich terugtrekt als kandidaat-wethouder. De heer Kagie werd in een eerder stadium voorgedragen door Eerlijk Alternatief. "Het is spijtig dat een serieuze kandidaat met veel bestuurlijk ervaring zich in deze fase van het proces terugtrekt", zegt Peter van den Heuij.

"Het presidium (het overleg van fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad en burgemeester) heeft op 7 september het tussentijds rapport van de verkenner Ronald Vuijk besproken. Op basis daarvan is gekozen tot het organiseren van een kennismakingsronde. Deze week konden de kandidaat-wethouders zich voorstellen aan de fracties en het college", zegt Van den Heuij.

"Het terugtrekken door de kandidaat-wethouder is een afweging van zijn kant en geeft geen aanleiding om het proces, zoals dat eerder in goed overleg in het presidium is vastgesteld aan te passen. Dat betekent dat de fracties na de kennismakingsronde een afweging maken ten aanzien van de kandidatuur van de kandidaat namens Progressief Pijnacker-Nootdorp Marieke van Bijnen", vervolgt hij.

"De inzet van een verkenner om de mogelijkheden in kaart te brengen na het vertrek van wethouder Van de Gevel begin juli is een besluit dat door de alle fractievoorzitters van de gemeenteraad genomen is. Als grootste fractie heeft de VVD daarin het voortouw genomen. De inrichting van het proces en de bevindingen die voortvloeien uit de gesprekken die de verkenner heeft gevoerd zijn uitkomsten die de gemeenteraad in meerderheid heeft uitgesproken. Voor dit proces is gekozen om transparant te zijn en op basis van de bevindingen te komen tot een keuze die breed gedragen wordt. Dat is overigens een werkwijze die sinds het invoeren van het hoofdlijnenakkoord in 2014 reeds meerdere malen met succes is uitgevoerd bij de invulling van een tussentijdse vacature, zoals bijvoorbeeld bij de benoeming van de heer Piet Melzer als wethouder", aldus Van den Heuij. 

De fractie van Eerlijk Alternatief is woedend, ze stellen dat er zelfs sprake is van een machtsgreep. In een persbericht stellen ze dat er "achter de schermen een spel wordt gespeeld." Het lijkt erop dat Eerlijk Alternatief de komende periode keihard oppositie gaat voeren, nu een kans op een collegeplek niet meer aan de orde is.

Meer berichten