Logo telstar-online.nl
Eerlijk Alternatief betreurt proces

Marieke van Bijnen (PPN) en Paul Kagie (EA) in de race voor wethouderschap

  •   1078 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Verkenner Ronald Vuijk heeft een tussentijds verslag uitgebracht over de invulling van de wethouderspost na het vertrek van Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief. De fractie van Eerlijk Alternatief (EA) is echter niet te spreken over hoe dit proces is verlopen, zo stelt men. 

"De inhoud van het verslag is gebaseerd op de gesprekken die Ronald Vuijk heeft gevoerd met fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders. De belangrijkste bevindingen zijn dat de raadsfracties vinden dat het aftreden van de wethouder geen reden is om het Hoofdlijnenakkoord bij te stellen en dat er een voorkeur is voor vier wethouders. In het verslag is opgenomen dat er twee kandidaten naar voren zijn gebracht. De fractie van Eerlijk Alternatief noemt Paul Kagie (woonachtig in Den Bosch) en de fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp (PPN) noemt Marieke van Bijnen (woonachtig in Pijnacker-Nootdorp)", zo laat VVD'er Peter van den Heuij weten in een persbericht.

Uit het verslag blijkt dat een meerderheid van de fracties het belangrijk vindt dat in het proces om tot vaststelling van een wethouder te komen een kennismakingsronde is opgenomen. In het tussentijds verslag heeft Ronald Vuijk een procesvoorstel opgenomen waarbij daarmee rekening is gehouden. In het presidium (fractievoorzitters en burgemeester) is het verslag besproken en is ingestemd met de volgende procedure. Op 14 en 15 september krijgen de fracties gelegenheid om met beide kandidaten in gesprek te gaan. Op 24 september vindt de besluitvormende vergadering van de Raad plaats waarin én het verslag is geagendeerd en een voordracht voor een nieuwe wethouder.

Telstar Online heeft de fractie van Eerlijk Alternatief om een reactie gevraagd. Per slot van rekening gaat het om de vervanging van hun wethouder, Hanneke van de Gevel: “Eerlijk Alternatief betreurt de wijze waarop het proces van de verkenning, uitgevoerd door de verkenner van de VVD, is verlopen. Eerlijk Alternatief herkent zich onvoldoende in het door de verkenner opgestelde verslag en ziet te weinig terug van de voor Eerlijk Alternatief zeer belangrijke onderdelen van dit proces. Eerlijk Alternatief onderschrijft dan ook niet de getrokken conclusies en de voorstellen voor de verdere voortgang van het proces. Eerlijk Alternatief blijft van mening dat het aandragen van een nieuwe wethouderskandidaat voorbehouden is aan Eerlijk Alternatief waardoor Eerlijk Alternatief deel blijft uitmaken van het college.”

Meer berichten