Logo telstar-online.nl
Grauwe vliegenvanger, een zeldzame broedvogel in Pijnacker-Nootdorp. (foto: Peter Elfferich)
Grauwe vliegenvanger, een zeldzame broedvogel in Pijnacker-Nootdorp. (foto: Peter Elfferich)

Bijzonder broedgeval

  •   keer gelezen   Actueel

Eind mei vertelt mijn vader dat de buurman van zijn volkstuin hem attent heeft gemaakt op een vogelnestje. Hij heeft het bijbehorende broedpaar gezien, maar weet niet om welke vogelsoort het gaat.

Enkele dagen later fietsen mijn man en ik naar het Krekengebied om broedvogels te inventariseren. Daarbij passeren we de volkstuin van mijn vader. We besluiten om na de inventarisatie eens een kijkje te nemen bij de geheimzinnige broedvogels. Tijdens de inventarisatie stelt mijn man voor om van de telroute af te wijken, omdat er een grauwe vliegenvanger is gesignaleerd net buiten ons telgebied. Deze vogelsoort heb ik in Pijnacker-Nootdorp nog nooit gezien, dus een goede reden voor een kleine wijziging van de route.

We wandelen naar de plek waar de grauwe vliegenvanger is gezien. Het is een tamelijk open terrein, waar vrij recent het merendeel van de bomen is verwijderd wegens Essentaksterfte. Verwachtingsvol staan we te kijken en te luisteren. Grauwe vliegenvangers zijn onopvallende vogels, zowel wat betreft uiterlijk als geluid, maar we zien ze graag. Niet alleen omdat ze zeldzaam zijn in Zuid-Holland, maar ook omdat ze interessant gedrag vertonen.

Zoals de naam al doet vermoeden zijn vliegenvangers gespecialiseerd in het vangen van vliegende insecten. Zittend op een tak of paaltje kijken ze met hun grote ogen om zich heen of ze ergens een aantrekkelijke prooi voorbij zien komen. Ze lusten niet alleen vliegen, maar ook allerlei andere insecten. Zien ze een prooi, dan doen ze een vangpoging om meteen daarna, met of zonder insect, terug te keren naar hun uitkijkpost. Door dit opmerkelijke gedrag kun je vliegenvangers soms al van verre herkennen. In Nederland komen twee soorten voor: de bonte- en de grauwe vliegenvanger. Het zijn beide zomergasten, die in de winter naar Afrika trekken. In het oosten van het land zijn ze veel talrijker dan in het westen van het land.

Nadat we enige tijd tevergeefs op de grauwe vliegenvanger hebben gewacht ronden we onze inventarisatie af. Daarna gaan we kijken bij het nestje op de volkstuin. Vanaf gepaste afstand observeren we de nestplek. Tot onze stomme verbazing blijken er grauwe vliegenvangers in het nest te wonen! Als beide ouders weg zijn kijken we even snel hoe het nest eruit ziet. Het is een ondiep kommetje van fijn plantenmateriaal, dat met spinrag aan elkaar geknutseld is op het smalle randje van planken, die tegen een tuinhuisje staan geleund. De dakgoot dient als afdakje voor het nest. Enkele weken later zijn de jongen succesvol uitgevlogen.

Caroline

Meer berichten