Logo telstar-online.nl
Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant

Eerlijk Alternatief draagt Paul Kagie voor als opvolger Van de Gevel

  •   1569 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - De lokale partij Eerlijk Alternatief draagt de 65-jarige Paul Kagie voor als opvolger van Hanneke van de Gevel die donderdag 9 juli opstapte, omdat ze zich had vergaloppeerd met een pleegzorgkwestie.

Eerlijk Alternatief meldt: “Wij zijn blij dat wij kunnen rekenen op de steun en inzet van Paul Kagie. Momenteel is Paul adviseur bij Kagie & Robbe - Exclusieve consultancy voor wethouders en bestuurders in het sociaal domein in 's-Hertogenbosch. Samen met Tim Robbe, jurist en bedrijfskundige, geeft hij consultancy voor wethouders in het sociaal domein. Het is ook daar dat Hanneke van de Gevel Paul Kagie heeft leren kennen. Zij volgde, samen met andere wethouders uit Nederland met de portefeuille Sociaal Domein, bij hem masterclasses.”

“Het klikte al gauw tussen de twee. Niet alleen omdat ze Bosschenaren zijn, maar vooral omdat ze dezelfde gedachten hebben over de inrichting en het beleid binnen het sociaal domein. Paul was onder de indruk van al wat Hanneke in Pijnacker-Nootdorp al voor elkaar gekregen had in dit domein. Vooral wat betreft de inzet van praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen in Pijnacker-Nootdorp. Hij onderschrijft haar beleid van de afgelopen twee jaar.”

Paul Kagie hoefde niet lang na te denken toen hij gebeld werd door partijleider Hanneke van de Gevel met de vraag of hij beschikbaar is voor een wethoudersfunctie in Pijnacker-Nootdorp.

Naast de relevante ervaring op het sociaal domein heeft Paul ook ontzettend veel bestuurlijke ervaring. Zo was hij wethouder Zorg en Welzijn en Organisatieverandering in Den Bosch van 2015-2018, maar ook al jaren eerder wethouder Grote Stedenbeleid aldaar.

In de gemeente Lelystad heeft hij zo'n beetje alle werkvelden van een gemeente wel gezien. Hij begon daar als programmamanager Grote Stedenbeleid, werd adjunct-hoofd van de centrale afdeling beleid en later projectleider Transitie Zorg. Paul is momenteel nog gemeenteraadslid in Den Bosch.

Eerlijk Alternatief: “Wij denken met de kandidatuur van Paul Kagie een zeer ervaren bestuurder, een autoriteit op het gebied van het sociaal domein en een zeer aimabele verbinder naar voren te kunnen schuiven. Een man die niet alleen de klus van Hanneke van de Gevel zeker af kan maken, maar vooral ook rust kan brengen in het toch ietwat onstuimige politieke klimaat in Pijnacker-Nootdorp. Wij zijn van mening dat met Paul Kagie niet alleen de fractie van Eerlijk Alternatief, de gehele gemeenteraad, maar ook het college van B&W veel van hem kan leren. Deze ervaren bestuurder en vakinhoudelijke wethouderskandidaat kan Pijnacker-Nootdorp heel ver brengen, mits de gemeenteraad hier voor open staat.”

Maandag 27 juli start het proces onder leiding van VVD-er Ronald Vuijk en dat is het moment waarop de fractie van EA Paul Kagie gaat aandragen als kandidaat. Het is geen uitgemaakte zaak dat de opvolger van Hanneke van de Gevel een kandidaat vanuit Eerlijk Alternatief wordt. Alle partijen in de raad hebben in 2018 met elkaar een hoofdlijnenakkoord gesloten en dat betekent dat alle partijen ook een kandidaat kunnen aandragen. EA vindt echter wel dat zij als tweede partij in grootte met vijf zetels recht hebben op een wethouderszetel.

Meer berichten