Logo telstar-online.nl
Drie jonge blauwe reigers (foto: Caroline Elfferich)
Drie jonge blauwe reigers (foto: Caroline Elfferich)

Nest van blauwe reigers

  •   2244 keer gelezen   Actueel

Het merendeel van de Nederlandse blauwe reigers broedt in kolonies, maar zo nu en dan broeden ze solitair. Dit voorjaar was er een broedgeval van een eenzaam paar aan de rand van Klapwijk in Pijnacker.

Een jaar of drie geleden maakten dorpsgenoten mij attent op een blauwe reigernest in een meidoorn op een eilandje in de vijver aan de Corrie Vonklaan. Bij deze vogelsoort bouwt het mannetje een nest. Daarna probeert hij met luide rauwe kreten een partner te lokken. Ik heb dit enkele keren zien gebeuren, maar hij bleef alleen en verliet na enkele maanden het nest. Het volgende jaar kwam hij terug en het jaar daarop weer. Een volhardende vogelman.

Blauwe reigers kunnen al in hun eerste levensjaar gaan broeden, maar oudere vogels hebben gewoonlijk meer succes. Meestal broeden ze in kolonies in bomen. In de omgeving van Pijnacker ken ik enkele kleine kolonies, onder andere in de Ackerdijkse plassen en het Heempark. Misschien vergroot het broeden in kolonieverband de kans om een geschikte partner te vinden. Het solitaire nest aan de Corrie Vonklaan leek een mislukt initiatief. Februari 2020 krijg ik echter een foto van het desbetreffende nest toegestuurd, gemaakt door Nel Giorgi. Op de foto is een reiger te zien die op het nest staat, terwijl een tweede reiger komt aanvliegen met een lange tak in de snavel. Dat ziet er veelbelovend uit! 

Vanaf dat moment loop ik bijna dagelijks langs het nest om de ontwikkelingen te volgen. Het broeden duurt ongeveer een maand. Dit resulteert in drie jongen, hetgeen normaal is voor blauwe reigers. Aanvankelijk steken de jonkies nauwelijks met de kop boven de nestrand uit. Eén van de ouders blijft in deze periode op het nest als babysitter. Na enkele weken zijn de kuikens enorm gegroeid. Ze hebben woeste punkkuiven. Beide ouders gaan nu op jacht. Op zeker moment verlaat één van de jongen het nest. Reigerouders voeren alleen jongen die in het nest zitten. Nog enkele dagen zit het jong in de meidoorn vlakbij het nest, om daarna spoorloos te verdwijnen. Het resterende tweetal groeit gestaag. Ze zijn duidelijk op elkaar gesteld. Na ongeveer twee maanden zijn ze min of meer volgroeid. 

Begin juni zie ik ze uit het nest klauteren. Elk moment verwacht ik dat ze zullen vertrekken. Eind juni hangen ze echter nog steeds rond bij het nest. Ze kunnen goed vliegen en oefenen hun jachttechnieken aan de rand van de vijver, maar worden nog regelmatig door de ouders gevoerd. Ze keren terug naar het nest om te eten en te slapen. Al met al waren de reigers ruim vier maanden bezig met het produceren van nageslacht.

Caroline

Meer berichten