Logo telstar-online.nl
Ingezonden brief

Gemeente bruuskeert bewoners Koningshof

  •   3265 keer gelezen   Actueel

De gemeente wil meters maken bij de herinrichting van het laatste stuk van Koningshof (fase 7 + 8). Dat is aan weerszijden van de Rivierenlaan, van Het Baken tot aan de Krammer. Hier wordt het riool vervangen en vindt vervolgens herinrichting plaats. Vorige week ontvingen de bewoners van deze straten een Voorlopig Ontwerp met gedetailleerde schetsen. Die zien er aantrekkelijk uit op één belangrijk onderdeel na: de toegang van de wijk, het grasveld en het parkeerterrein bij Het Baken. Hier negeert de gemeente de ingediende zienswijzen van de bewoners van Koningshof op het locatieplan voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

Het grasveld bij Het Baken was de afgelopen twee jaar mede inzet van een heftige discussie. Die ging erover welke verkeersmaatregelen nodig waren i.v.m. de geplande uitbreiding van het scholencomplex door het daar volledig onderbrengen van de Casaschool. Het College van BenW concludeerde april jl. uiteindelijk dat er geen oplossing mogelijk was zonder een ernstige aantasting van het grasveld. Dat wilde het college niet en het had er vervolgens veel geld voor over om in Pijnacker Noord èn voor de Casaschool èn voor basisschool De Schatkaart nieuwbouw te realiseren.

Groot was dan ook de verbazing in Koningshof toen vrijwel gelijktijdig wethouder Hanneke van de Gevel met een voorstel kwam voor een ‘Locatieplan ondergrondse verzamelcontainers’. Volgens dit plan worden er namelijk zes ondergrondse containers in dat grasveld geplaatst! Meer dan 80 bewoners dienden zienswijzen met bezwaren in bij de gemeente. Volgens hen is het parkeerterrein aan de andere kant van de Rivierenlaan een betere locatie.

Met enig vertrouwen werd gewacht op de reactie van de wethouder op de vele zienswijzen. Totdat wij vanuit de gemeente te horen kregen dat er geen inhoudelijke reactie zal komen! Bij de beantwoording van de zienswijzen zal over de zes containers bij Het Baken worden gezegd, dat daarover besloten zal worden in het kader van de herinrichting van het laatste stuk van Koningshof. In die gedachte kunnen wij ons vinden mits er dan goed rekening wordt gehouden met de vele zienswijzen. Dat blijkt nu echter helemaal niet het geval. Het Voorlopig Ontwerp is op dit onderdeel volledig identiek aan het locatieplan en in de toelichting worden de zienswijzen zelfs niet genoemd! De vele indieners van die zienswijzen kunnen niet anders dan zich gebruuskeerd voelen.

Alternatief bewonersvereniging
Het Voorlopig Ontwerp voor het grasveld en het parkeerterrein bij Het Baken vinden we – behalve voor de ondergrondse containers – nog op een ander punt buitengewoon ongelukkig. Op de gezichtsbepalende hoek van de Oranjelaan en de Rivierenlaan wordt een open vlakte voorzien die twee dagen van de week een opstelplaats kan zijn voor marktkramen. Als Bewonersvereniging Koningshof legden wij daarom een alternatief op tafel met een samenhangende en betere oplossing voor beide punten. Ter toelichting op de in dit stuk opgenomen schets nog het volgende. Bij de bewoners van Koningshof zit het in de genen. Bij het verlaten van de wijk – vaak per auto – maken ze regelmatig een stop bij het milieuparkje bij Het Baken om tegelijk verschillende soorten van afval te deponeren. Al jaren bepleiten wij om daar gebruikersvriendelijk op in te spelen door de containers voor de verschillende vormen van afval bij elkaar te groeperen. In ons alternatief wordt dat mogelijk. In het Voorlopig Ontwerp van de gemeente moet je heel onhandig voor restafval en glas naar het grasveld en voor textiel, oud papier en karton naar het parkeerterrein aan de andere kant van de Rivierenlaan. De door ons voorgestelde hergroepering maakt het ook mogelijk om het grasveld onaangetast te laten. De in het Voorlopig Ontwerp voorziene aparte parkeerhaven bij het grasveld is dan evenmin nodig. Doordat het parkeerterrein in het Voorlopig Ontwerp een aparte in- en uitgang krijgt, kan daar straks immers bij het deponeren van afval handig een rondje worden gereden.

Datzelfde geldt voor het wegbrengen en halen van kinderen naar en van het scholencomplex. Een nieuw voetpad vanaf het parkeerterrein en een verplaatste oversteekplaats maken dat dubbel aantrekkelijk. Wat moeten we tot slot vinden van het argument van de gemeente dat de aantasting van het grasveld extra parkeerplaatsen oplevert? Om te beginnen valt het aantal nogal tegen. Zes ondergrondse containers kosten slechts drie parkeerplaatsen. Door een speciaal gebied te reserveren voor het opstellen van marktkramen verspeelt de gemeente vijf van de zeven dagen van de week echter juist ruimte voor meer dan drie parkeerplaatsen! Daarmee komen we op het tweede onderdeel van ons alternatief waarin het ongelukkige idee van die open vlakte wordt geschrapt. Behalve de winst aan parkeerplaatsen zijn er nog een aantal andere goede argumenten om de speciale opstelplaats te laten vervallen.

Het is beter om de kramen voor vis, bloemen en patat – zoals nu – twee dagen van de week tijdelijk gebruik te laten maken van parkeerplaatsen. Dan kan de onvermijdelijke rommeligheid bij deze kramen wegvallen tegen een rugdekking van groene struiken. Dat ziet er een stuk beter uit. Anders krijgen we bij de gezichtsbepalende binnenkomst van de wijk twee dagen van de week als eerste een blik op de achterkant van kramen en de rest van de week is er vrij uitzicht op de geparkeerde auto’s. In plaats daarvan stellen wij een toegang van onze groene wijk voor met fris groen aan weerzijden de Rivierenlaan. Het is verder ongelukkig dat in het Voorlopig Ontwerp van de gemeente de kramen pal bij de nieuwe ingang van het parkeerterrein worden geplaatst. Dat geeft vanwege de vaak lange rij wachtenden bij de viskraam verkeersonveiligheid. In ons alternatief staan de kramen veiliger wat verder weg van de ingang.

Actie
Overleg met de gemeente over onze alternatieve voorstellen heeft tot nu toe vrijwel geen resultaat opgeleverd. Het Voorlopig Ontwerp is zonder enige wijziging aan de bewoners in het laatste deel van de herinrichting voorgelegd. Daarbij is wel melding gemaakt van de afwijkende opvattingen van de Bewonersvereniging Koningshof. Het is daarom nu het moment voor de bewoners van Koningshof om in actie te komen en zich uit te spreken. Omdat het grasveld, het parkeerterrein, het milieuparkje en de binnenkomst van de wijk bij Het Baken zaken zijn die bewoners in geheel Koningshof raken, roepen wij hen op stelling te nemen bij de gemeente via het speciale reactieformulier (pagina Actueel/Projecten/Herinrichting Koningshof website). Wij rekenen op krachtige ondersteuning van het alternatief van de bewonersvereniging!

Steven Duursma, Peter Huegen en Paul van Winden

Meer berichten