Logo telstar-online.nl

Hart van Nootdorp en de twee scenario's

  •   925 keer gelezen   Actueel

Nootdorp - In juni stonden twee scenario’s van 'Het Hart van Nootdorp' op de agenda van de gemeenteraad. Het belangrijkste beslis- en twistpunt: de locatie van de Jan Janssenhal. Het college heeft naar aanleiding van een eerder ingediende motie twee scenario’s voorgelegd. Een scenario waarbij de nieuwe Jan Janssen sporthal wordt herbouw op de huidige locatie en een scenario waarbij de Jan Janssen sporthal wordt gerealiseerd op de locatie van de oude brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat in Nootdorp. 

De VVD stemde als enige partij voor het scenario van de Jan Janssensporthal aan de Koningin Julianastraat. Jim de Bruijn, fractielid van de VVD zegt daarover: “De VVD is in de scenariokeuze bij de hoofdvraag van de eerdere discussie gebleven: past de nieuwe, grotere Jan Janssenhal op de huidige locatie? De VVD is op basis van de scenariostudie en de beantwoording van de vragen door de wethouder tot een negatieve conclusie gekomen. Wethouder Hennevanger over de vraag of de Jan Janssenhal past op de huidige locatie: “Het past net en daarom net niet." Hij doelt op het perceel dat zich niet leent voor een gebouw met dergelijke afmetingen. In het debat werd de vergelijking gemaakt met iemand met een maat XL die zich in een maat S probeert te proppen. Uiteindelijk past het wel maar het staat niet.

De pluspunten van het gekozen scenario worden ook door de VVD onderkend. Herbouw op de huidige locatie zorgt voor meer vrije ruimte op de locatie aan de Koningin Julianastraat. Deze vrije ruimte wordt opgevuld met extra woningen. Uit de beraadslaging blijkt dat met name dit punt voor de andere fracties een belangrijke argument is om voor herbouw op de huidige locatie te kiezen. Hoewel extra woningen voor de VVD ook hoog op de agenda staan, maken deze extra woningen het huidige perceel niet méér geschikt voor de grotere nieuwe Jan Janssenhal voor de komende veertig jaar. Daarnaast moet er voor de huidige gebruikers gedurende de bouw voor ongeveer twee jaar een vervangende sportlocatie gezocht worden. Geschatte kosten: vier ton, al kan dit meer worden. Daarnaast zijn er te weinig parkeerplaatsen voorzien in het gekozen scenario waarvoor nog geen oplossing is voorzien. 

De VVD vindt dat over deze extra kosten ten opzichte van het andere scenario makkelijk werd heengestapt door de andere fracties. Die rekening zien we pas later, stelt men.

Meer berichten