IKC De Tweemaster moet zomer 2021 klaar zijn | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl
Fien, Fien en Abel hebben de eerste paal helpen slaan. De wethouder, de schooldirecteur en de bouwer zijn blij.
Fien, Fien en Abel hebben de eerste paal helpen slaan. De wethouder, de schooldirecteur en de bouwer zijn blij.

IKC De Tweemaster moet zomer 2021 klaar zijn

  •   keer gelezen   Actueel

De bouw van IKC De Tweemaster, een basisschool met kinderopvangcentrum, aan de rand van de woonwijk in aanbouw Ackerswoude is begonnen. Vrijdag 19 juni sloegen drie leerlingen symbolisch de eerste paal. Er waren al wat palen geslagen maar dat kon de pret niet drukken. Fien uit groep 6, Fien uit groep 4 en Abel uit groep 1/2 drukten met verve op een rode knop en daarmee kwam achter hen de hei-installatie in werking.

De school wordt gebouwd op de hoek van de Klapwijkseweg en de Monnikenweg, zegmaar op het voormalige veld van Oliveo Handbal dat daar jaren was gevestigd evenals manege Het Blauw Gele Vendel en heel vroeger ook Oliveo Voetbal. De sportclubs floreren nu elders in het dorp. De school wordt een Integraal Kind Centrum. Geheel in lijn met het beleid van de gemeente om scholen combinaties te laten zijn van onderwijs en opvang. De school krijgt negen lokalen en een gymzaal op de verdieping. Kinderopvangorganisatie Triodus gaat naast buitenschoolse opvang van de leerlingen ook kinderopvang doen voor de leeftijd nul tot vier. Voor de kinderopvang zijn drie lokalen bestemd, zo vertelde Jet Terhorst van Triodus uit Berkel en Rodenrijs. Dat is een grote kinderopvangorganisatie met meerdere vestigingen. Op dit moment telt de openbare basisschool De Tweemaster in het aloude pand aan de Duivestein in de wijk Koningshof 120 leerlingen. Door de ligging aan de rand van een woonwijk met meer dan duizend woningen wordt verwacht dat dit aantal snel zal stijgen naar ongeveer 240. Er is voorzien in acht tot negen groepen en mocht het nieuwe gebouw te krap worden, zijn er nog al dan niet tijdelijke uitbreidingsmogelijkheden. 

De nieuwe directeur Suzanne de Jong was vrijdag opgestaan met kriebels in de buik. De in september 2019 aangetreden directeur – ze was al actief elders binnen de Scholengroep Holland waar de Tweemaster onder valt – is evenals iedereen in de school blij dat de nieuwbouw er eindelijk van gaat komen. Er is lang naar uitgekeken, ook door de inwoners van Ackerswoude. Dat blijkt ook wel uit de stroom aanmeldingen van jonge kinderen en ook zogenoemde zij-instromers. Leerlingen dus die van een andere school af komen en in een van de bestaande groepen worden geplaatst. De school werkt overigens met de Daltonmethode, waarbij de kinderen veel zelfstandigheid hebben. Ze kunnen hun eigen keuzes maken en tegelijk toch goed leren samenwerken. De kracht van de school is de combinatie van zorg voor de kinderen en onderwijs op maat, de kleinschaligheid. Iedereen kent iedereen binnen de school. Straks zal dat iets anders worden, maar megagroot kan de school niet worden. Daar ontbreekt de ruimte voor. Wethouder Peter Hennevanger van onderwijs vertelde dat tien jaar geleden bij de ontwikkeling van Ackerswoude het uitgangspunt nog was dat er geen basisschool nodig zou zijn. Die stelling is achterhaald. “Wat is een nieuwe wijk zonder school”, aldus de wethouder. 

Behalve een IKC komt er ook een gezondheidscentrum op de locatie tussen de Monnikenweg en de Laan van Klapwijk. Er is het nodige te doen geweest over de verkeersontsluiting. De gemeente koos voor één ontsluiting voor alle verkeer, die bij de Monnikenweg, met wel wat aanpassingen. De omwonenden pleitten ervoor om via de Monnikenweg het langzaam verkeer af te wikkelen en het autoverkeer via de huidige tijdelijke ontsluitingsweg die dan definitief zou worden. Dat is het toch niet geworden: al het verkeer gaat straks via één ontsluiting vanaf de Klapwijkseweg en vanuit de woonwijk cq de Monnikenweg. We vroegen de schooldirecteur wat zij vond/vindt van de gekozen verkeersoplossing. Het antwoord was dat dit een zaak van de gemeente was en dat de school zich daar niet of nauwelijks mee heeft bemoeid. Dat is toch opvallend: de school, de kinderopvang en het gezondheidscentrum moeten straks ‘werken’ met de verkeersmogelijkheden en zouden daar toch volop bij betrokken moeten zijn (geweest). Hoe dan ook: iedereen is blij dat de bouw van start is gegaan. Die wordt gerealiseerd door Huurman Leiden.

Meer berichten