[Update] Nieuwbouw voor Casaschool en De Schatkaart en mogelijk toch IKC Josephschool
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
Update

Nieuwbouw voor Casaschool en De Schatkaart en mogelijk toch IKC Josephschool

  •   2097 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten nieuwbouw van de Casaschool niet langer in het scholencomplex Koningshof te realiseren maar aan de Groen van Prinsterenlaan. De belangrijkste reden was de verkeersdrukte en de beperkte ruimte van de locatie. 

Bovendien stelde het college voor de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC) nu in zijn geheel toe te wijzen aan de locatie Groen van Prinsterenlaan (bestaande uit de scholen de Schatkaart en Skippy/PePijn). Dat betekent dat er geen uitbreiding komt van de IKC bij de Josephschool. In het vorige voorstel was dat op beide locaties voorzien. In de vergadering van mei stond het op de agenda van de gemeenteraad. Een belangrijk onderwerp voor ouders en omwonenden met een lange voorgeschiedenis.

De raad kon zich vinden in de beslissing om de nieuwbouw van de Casaschool te realiseren op de locatie Groen van Prinsterenlaan. In de raad werd aandacht gevraagd om bewoners en belanghebbende goed te betrekken bij de plannen rond de Groen van Prinsterenlaan. Een ander punt ging over het toewijzen van de IKC aan locatie Groen van Prinsterenlaan. Verschillende partijen waren kritisch over de gevolgen voor de Josephschool. Voor de VVD bleek het een groot pijnpunt. Woordvoerder van de VVD fractie Edo Haitsma;”

Goede opvang is een gewenste aanvulling in het vroeg leren én in het kunnen participeren van ouders in de maatschappij. De verbreding van mogelijkheden om keuzes te kunnen maken is voor de VVD essentieel en dat is ook precies de reden waarom we als VVD altijd voor het IKC concept hebben gepleit. De VVD heeft daarom twee belangrijke pijlers als het gaat om onderwijshuisvesting, scholen zijn gehuisvest op 1 locatie en alle scholen hebben de mogelijkheid om een IKC te vormen. Met het voorstel van het college wordt een volledige IKC bij de Josephschool onmogelijk gemaakt”

De VVD fractie bracht twee voorstellen in ondersteund door D66, EA, PPN. Doe een onderzoek of ook bij de Josephschool een volledige IKC mogelijk is en blijf het geld reserveren voor de investering om een IKC daar te realiseren totdat de uitkomst van het onderzoek bekend is. Voor beide voorstellen was een brede meerderheid in de raad daarmee kon ook de VVD met het voorstel van het college worden ingestemd.

Update
Het CDA meldt op Twitter dat ze ook hebben meegestemd, maar de VVD hekelt dat weer: "Het CDA heeft inderdaad de motie ondersteund voor nader onderzoek, maar heeft helaas het amendement om het investeringsbudget voor IKC Josephschool te handhaven niet gesteun."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>