Islamitisch begraven in Pijnacker-Nootdorp doet stof opwaaien
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl

Islamitisch begraven in Pijnacker-Nootdorp doet stof opwaaien

  •   9400 keer gelezen   Actueel

Het artikel in de Telstar (krant en online) van vorige week over islamitisch begraven op de Sint-Janshof, een erg katholieke naam in dit verband, heeft heel wat stof doen opwaaien en zelfs tot onverkwikkelijke reacties geleid op Telstar Online, zodat mensen ‘eeuwigdurend’ niet meer mogen reageren. Dat is dan wel weer mooi in lijn met ‘eeuwigdurende’ grafrust.

Een nader artikel moet een en ander verduidelijken en tot meer begrip leiden. Al zal dat niet bij iedereen zo gaan werken. We hebben de gemeente en De Laatste Eer een aantal vragen voorgelegd. Ten eerste: wat is eeuwigdurende grafrust? En waarom is voor mensen met een islamitisch geloof eeuwigdurende rust belangrijk? Wat zit daar theologisch gezien achter? Eeuwigdurende grafrust wil zeggen dat een graf nooit wordt geruimd en blijft bestaan zo lang de begraafplaats bestaat. Normaal ‘koop’ je een graf voor tien of twintig jaar, maar je kunt er als overledene cq nabestaande van de overledene voor kiezen om ‘eeuwig’ te blijven liggen.

De theologische achtergrond is dat zowel het christendom als het jodendom en de islam uitgaan van de zogenoemde wederopstanding van het lichaam van iedereen die ooit heeft geleefd. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan op de zogenoemde Dag des Oordeels, daarover zijn de meningen verdeeld. Maar het geloof in de wederopstanding speelt dus een grote rol bij de behoefte aan eeuwigdurende grafrust.

Mede doordat eeuwigdurende grafrust in Nederland heel lastig en ook prijzig is, besluiten veel mensen met een islamitisch geloof om begraven te worden in hun land/plaats van herkomst, terwijl het volgens de islam eigenlijk de bedoeling is om te worden begraven op of nabij de plek van overlijden. Vanuit respect voor het overleden lichaam moet de begrafenis zo snel mogelijk plaatsvinden en liefst dicht bij de plek waar de persoon in kwestie is overleden.
Uit cijfers blijkt dat steeds meer mensen – zeker als ze in Nederland zijn geboren – ook hier begraven willen worden, maar dan wel volgens islamitische maatstaven, dus in een graf dat in principe nooit geruimd zal worden. Het ‘terugkeerpercentage’ neemt af en dat heeft tot gevolgd dat er meer ruimtebehoefte ontstaat, zeker op de langere termijn.

De Laatste Eer weet niet of de ruimtebehoefte op de langere termijn voor heel Nederland is becijferd. Verder blijft het de vraag of het te verwachten is dat ook binnen islamitische kringen mensen minder waarde gaan hechten aan eeuwigdurende grafrust, zoals dat in de ontkerkelijkte Nederlandse samenleving breed het geval is. Steeds meer mensen kiezen voor cremeren of voor begraven gedurende een periode van tien jaar. Dat heeft ook allemaal met kosten te maken.

Antwoord
Op een reeks vragen kwam De Laatste Eer met de volgende reactie. De Laatste Eer stelt voorop dat Begraafplaats Sint-Janshof voor iedereen bedoeld is, los van geloof of overtuiging van de betrokken mensen. De Laatste Eer schrijft dat het sinds deze week mogelijk is om in Pijnacker-Nootdorp op de Algemene Begraafplaats Sint Janshof een graf voor onbepaalde tijd aan te kopen. "Hiermee voldoet de begraafplaats aan de toenemende behoefte vanuit de islamitische gemeenschap,” aldus Frank Franse, algemeen directeur van uitvaartcoöperatie De Laatste Eer. “Vanzelfsprekend kan iedereen die dat wil zo’n graf aankopen, of iemand nu katholiek, protestant of atheïst is, maar de vraag komt vooral vanuit de islamitische gemeenschap in Delft en Pijnacker-Nootdorp.”

Reisbeperking
Mehmet Taşkir, lid van de Raad van Afgevaardigden van De Laatste Eer vult hem aan: “Het komt al steeds vaker voor dat moslims kiezen voor een begrafenis in Nederland. Exacte cijfers heb ik niet beschikbaar. De derde en de vierde generatie moslims die in Nederland zijn geboren en waarvan de directe nabestaanden ook in Nederland wonen, willen ook steeds vaker hier begraven worden. Door de reisbeperkingen als gevolg van corona, is die behoefte de laatste maanden nog extra toegenomen. Het is wel mogelijk om de overledene te repatriëren, maar voor de familie is het niet mogelijk om ook naar bijvoorbeeld Turkije of Marokko te vliegen. Dat is emotioneel wel heel moeilijk.”

Passende uitvaart
Frank Franse: “Als uitvaartcoöperatie willen wij het voor iedereen mogelijk maken om een passende uitvaart te verzorgen, ongeacht het geloof of achtergrond. Moslims hadden de mogelijkheid om dan in Den Haag of Rotterdam een begraafplaats te kiezen waar al begraven kan worden voor onbepaalde tijd. Maar dat is toch wat verder weg. Daarom zijn wij heel blij dat begraafplaats Sint Janshof deze mogelijkheid nu ook biedt in Pijnacker-Nootdorp en dicht bij Delft. De graven zien er gewoon uit als alle andere graven. Alleen zijn deze in dit geval gericht op het oosten én wordt er in ieder graf maar één overledene begraven. In een ‘gewoon’ graf worden twee of drie mensen bijgezet.”

Frank Franse, algemeen directeur van uitvaartcoöperatie De Laatste Eer.

Franse maakt duidelijk dat er vanzelfsprekend wel hogere kosten zijn verbonden aan deze eeuwigdurende islamitische graven. “Je moet dan denken aan een tarief dat drie keer hoger is dan een graf voor twintig jaar. Verder wordt bij aankoop van deze graven het onderhoud van het graf in één keer afgekocht. Er is nog veel ruimte op begraafplaats Sint Janshof. Tot nu toe is ongeveer vier van de acht hectare in gebruik. Dus was en is zeker plek voor honderd islamitische graven”, aldus de directeur van De Laatste Eer.

Geschrokken
Wethouder Ilona Jense van gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft van harte meegewerkt aan het openstellen van de Sint-Janshof voor islamitisch begraven: “Ik waardeer het enorm dat de algemene begraafplaats deze mogelijkheid kan bieden. Het is een aanvulling op de keuzevrijheid van begraven. Ik ben geschrokken van de felle en vaak beledigende reacties op de sociale media. Wat mij betreft is daarmee een grens overschreden. Het is immers mooi dat iedereen die hier woont, kan kiezen voor een begrafenis die bij hem of haar past en in de buurt van hun geliefden. Een wens die, denk ik, de meeste mensen hebben en als gemeente ondersteunen wij dat graag.”

Stuitend
De redactie van de Telstar/Eendracht betreurt het dat lezers op het bericht van De Laatste Eer heel beledigend en soms zelfs uiterst stuitend hebben gereageerd. En wel zodanig dat besloten moest worden om het totale bericht van de site te verwijderen, inclusief de reacties waarvan er al diverse waren verwijderd. Het gevolg is dat de redactie dit soort blijkbaar gevoelige berichten niet meer op de digitale media gaat plaatsen en dat kan toch de bedoeling niet zijn. Op een mooi verhaal over een Afghaanse familie met een telecomfamiliebedrijf die een vrije kavel had bebouwd met een meergeneratieswoning in Ackerswoude werd ook uiterst negatief gereageerd.

Zorgwekkend
Het is onduidelijk welk percentage van de lezers cq de bevolking denkt in termen van ongewenstheid en zelfs haat, maar zorgwekkend is het wel. Als je je in de achtergronden gaat verdiepen, dan blijkt dat islamieten, joden en christenen vanuit de traditie van geloof en ook cultuur veel dichter bij elkaar staan dan ze zelf weten. Waarom dan toch die afwijzing, die haat en het pure negativisme? Daar zou toch eens wat nader naar gekeken kunnen of moeten worden. Alleen maar kijken of ook echt werk van maken? De ‘beledigers’ ter verantwoording roepen, meer informatie verschaffen, aandacht aan besteden in het onderwijs, enzovoort? Dit artikel was bedoeld als eerste poging...

Vanwege de aanhoudende negatieve berichten, hebben wij besloten de reactiemogelijkheid te sluiten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>