Burgemeester: “Inwoners houden zich goed aan de regels” | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl
Burgemeester Francisca Ravestein werkt zelf ook zoveel mogelijk vanuit huis.
Burgemeester Francisca Ravestein werkt zelf ook zoveel mogelijk vanuit huis.

Burgemeester: “Inwoners houden zich goed aan de regels”

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Burgemeester Francisca Ravestein van Pijnacker-Nootdorp is een bikkel. Ze heeft de nodige gezondheidsproblemen achter de rug. Dat begon al vrij snel na haar aantreden in Pijnacker-Nootdorp in 2014. Toen kreeg ze te kampen met een tumor in het bekken die gelukkig met medicatie goed onder controle is. Ze kan prima haar werk doen en begint binnenkort zelfs aan een tweede termijn, terwijl ze al met pensioen zou kunnen gaan. 

Ze geniet zodanig van het werk dat ze graag nog even doorgaat. Gelukkig is ze goed fit en kan ze volwaardig functioneren als burgemeester. Dat moet ook wel: juist in deze periode speelt de burgemeester een cruciale rol in het gemeentelijk bestuur. Als we vragen hoe het met haar eigen gezondheid gesteld is, zegt de burgemeester. “Ik voel me prima maar ben me heel erg bewust van de risico’s. Dus ik houd afstand, werk heel veel vanuit huis en was extra vaak mijn handen. Er gaat veel via telefoon, WhatsApp en e-mail. Veel vergaderingen gaan via Teams of Skype, daar worden we steeds handiger in. Het Regionaal Beleidsteam ontmoet elkaar een keer per week in het stadhuis van Den Haag en we zitten daar op ruime afstand van elkaar.” 

De burgemeester legt uit dat er sprake is van een zogenoemde GRIP4-situatie. "GRIP staat voor: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Het land is verdeeld in 25 Veiligheidsregio’s en Pijnacker-Nootdorp valt onder Haaglanden. “Dat betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio, de burgemeester van Den Haag, de leiding heeft. Verder zitten alle burgemeesters van de regio Haaglanden aan tafel. Ook de directeur publieke gezondheid, de eenheidsleiding van de politie, de brandweercommandant, de Hoofdofficier van Justitie en de coördinerend gemeentefunctionaris zijn bij deze vergaderingen aanwezig."

"Zij vormen samen het bestuur van de Veiligheidsregio en bij een crisis als deze het Regionaal Beleidsteam, RBT. In het RBT hebben we onder meer de verschillende noodverordeningen besproken die de vertaalslag vormen van de maatregelen van de regering. Binnen de Veiligheidsregio heb ik de portefeuille Acute Zorg – de witte kolom - en daardoor heb ik in deze situatie ook meer contact met de directeur van de GGD.”

De burgemeesters hebben binnen regionaal verband een eigen lokale bevoegdheid. “Op basis van de noodverordening kunnen we handhavend optreden. Zo hebben we al verschillende bedrijven aangesproken die tegen de regels in toch doorwerkten. Dit ging onder meer om een sportschool en een nagelstudio. Als burgemeester kan ik ook een voorstel doen om bepaalde gebieden te laten afsluiten en daarvoor moet de voorzitter van de Veiligheidsregio uiteindelijk zijn handtekening zetten. Een voorbeeld hiervan is het gebiedsverbod bij de sportvelden in Nootdorp. Daar werden de regels omtrent samenscholing en afstand houden onvoldoende in acht genomen.”

Handhaving
De burgemeester is goed te spreken over hoe de inwoners van Pijnacker-Nootdorp omgaan met de situatie. “Het afgelopen weekend is het goed gegaan. Handhavers en politie hebben wel af en toe mensen moeten aanspreken die even onvoldoende afstand hielden. Maar over het algemeen houden de inwoners zich goed aan de maatregelen. Bij een aardbeienkwekerij aan de Hoogseweg ontstond vrijdag een situatie waarbij er te veel mensen te dicht bij elkaar stonden. De kweker heeft uiteindelijk zelf besloten de verkoop te stoppen.”

Alleen het RIVM geeft momenteel landelijke cijfers. Dit zijn nu cijfers van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Omdat niet iedereen getest wordt, is een feitelijk beeld niet meer goed weer te geven per gemeente. “Ook in onze gemeente zijn inwoners ziek door het coronavirus. Sommigen zitten in thuisisolatie, anderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ik leef met mee en wens hen heel veel sterkte en een spoedig herstel. Ook zijn bij ons helaas mensen aan het coronavirus overleden. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden.”

Vindt u dat de inwoners voldoende bewust zijn van de gevaren van de besmetting van het coronavirus? De burgemeester: “Er wordt in de media zoveel gezegd over het risico van besmettingen dat het nu wel tot iedereen is doorgedrongen. Ook in Pijnacker-Nootdorp brengen wij bij onze inwoners continu de maatregelen onder de aandacht. Maar we geven ze ook informatie om deze moeilijke tijd door te komen. Over het algemeen zijn de bewoners er zich heel goed van bewust. Het is nu belangrijk dat we dit ook volhouden. Het is nog niet voorbij.”

De coronacrisis heeft meerdere kanten. Voor veel ondernemers speelt het economische aspect heel sterk. Restaurants en cafés die gesloten zijn. Kappers, pedicures en schoonheidsspecialistes die hun werk niet kunnen doen. Andere winkels en bedrijven die met teruglopende inkomsten te kampen hebben terwijl de kosten doorlopen. Ook voor dat aspect heeft de gemeente volop aandacht, zegt de burgemeester. “Gelukkig hebben wij een college waarin de verschillende taken verdeeld zijn. Iedere wethouder is actief binnen zijn of haar eigen takenpakket en uiteraard delen we voortdurend de informatie met elkaar. Voor ondernemers en bedrijven heeft het Rijk een ondersteuningsregeling getroffen die de gemeenten deels uitvoeren. Daar wordt binnen de organisatie hard aan gewerkt. De wekelijkse B&W-vergadering doen wij tegenwoordig digitaal en ook daar wisselen we informatie uit en bespreken we de dilemma’s.”

Boodschap
We zijn nu een paar weken onderweg, hoe houden we deze maatregelen de komende weken en wellicht maanden nog vol? “De inwoners doen het over het algemeen goed en daar ben ik dankbaar voor. Via verschillende communicatiemiddelen blijven wij bij de inwoners de boodschap onder de aandacht brengen zodat zij dit ook volhouden. Ook zijn onze handhavers veel op straat en zij proberen op een vriendelijke manier te zorgen dat iedereen zich aan de regels blijft houden. Ik begrijp ook zo goed dat heel veel mensen erg teleurgesteld zijn over al die evenementen die niet kunnen doorgaan. De Oranjefeesten, de activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid, veel culturele en sportieve activiteiten liggen stil. Gelukkig gebeurt er heel veel positiefs. Je ziet een enorme bereidheid om kwetsbare mensen – zoals de ouderen – op te beuren met een kaartje, een optreden. Die berenactie vond ik heel leuk. Het begon eigenlijk al met die balkongezangen in Italië. Geweldig. De verbondenheid en het samen ervoor gaan om het virus eronder te krijgen, dat zijn de mooie kanten van deze crisis. Zonder dat we de enorme ellende van ziekte, pijn, eenzaamheid, het alleen overlijden en de uitvaarten waar bijna niemand bij mag zijn uit het oog verliezen. Ook in onze gemeente maken we dramatische situaties mee. Ik kan daar niet over uitweiden, maar we doen er alles aan om getroffen gezinnen en families te ondersteunen.”

Wat zou u tot slot tegen de inwoners van Pijnacker-Nootdorp willen zeggen. “Ik zou willen zeggen dat bijna iedereen het bijzonder goed oppakt. Mijn boodschap is: Het is belangrijk dat we dit volhouden, ook als het weer nog mooier wordt. We moeten het met z’n allen doen want we zijn er echt nog niet. Alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle krijgen.”

Meer berichten