Nieuwe noodverordening van kracht | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl
Foto: Martijn Mastenbroek
Foto: Martijn Mastenbroek

Nieuwe noodverordening van kracht

  •   keer gelezen   Actueel

Regio - De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft donderdag 26 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om de gevolgen van het coronavirus te beperken.

Op basis van deze noodverordening kunnen de aanwijzingen van het kabinet worden gehandhaafd. Dat betekent dat alle evenementen in de regio Haaglanden tot en met 1 juni 2020 zijn afgelast. Daarnaast worden alle overige samenkomsten en groepsvorming van drie of meer personen in de publieke ruimte per direct verboden. Personen die een huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Ook wordt het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat verbod ziet onder andere, maar niet uitsluitend, op masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rijinstructeurs. Verder moeten casino’s en speelhallen hun deuren sluiten.

Extra bevoegdheden
Naast deze uitwerking, geeft de nieuwe noodverordening extra bevoegdheden. De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd in de hele regio Haaglanden om winkels en markten te sluiten als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Dat geldt indien nodig ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Openbaar vervoer kan worden beëindigd als niet aan de voorschriften wordt voldaan.

Strikt toezicht op afspraken
Burgemeester Remkes, plv. voorzitter van de Veiligheidsregio: “Het afgelopen weekend is te vaak gebleken dat mensen te weinig afstand hielden en toch in grote groepen naar buiten gingen. Dat is onverantwoordelijk gedrag. Ik zie erop toe dat in onze regio de nieuwe regels strikt worden nageleefd. Ik reken er daarbij ook op dat inwoners elkaar blijven aanspreken. Dit gaat om de gezondheid en veiligheid van iedereen.”

Mensen die zich, ondanks alle oproepen, niet aan de voorschriften houden, kunnen een boete krijgen. Ondernemingen die de regels naast zich neerleggen, worden beboet en kunnen een dwangsom krijgen. Eerder kondigde de Minister van Justitie & Veiligheid al aan dat boetes voor individuen kunnen oplopen tot 350 euro en voor bedrijven tot 4000 euro.

De noodverordening is vastgesteld in overleg met het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT bestaat onder andere uit de negen burgemeesters uit de veiligheidsregio Haaglanden, de Hoofdofficier van Justitie en de leiding van de hulpdiensten. Het RBT komt wekelijks bij elkaar om te overleggen over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis.

De veiligheidsregio’s hebben landelijk samengewerkt met het Rijk, het OM en de politie om alle door het kabinet genomen maatregelen te verwerken in een nieuwe landelijke modelnoodverordening, zodat in Nederland eenduidig uitvoering kan worden gegeven aan de maatregelen. De nieuwe noodverordening van de VRH is gebaseerd op dit landelijke model. De noodverordening is per onmiddellijke ingang van kracht.

Link naar PDF bestand


Meer berichten