Logo telstar-online.nl
Vreedzaam aan de slag op het schoolplein.
Vreedzaam aan de slag op het schoolplein.

Josephschool aan de slag met De Vreedzame School

  •   413 keer gelezen   Actueel

Pijnacker - Donderdag 23 januari werd in de Josephschool in Pijnacker een ouderavond georganiseerd over het programma De Vreedzame School.

Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Onderzoek heeft ondertussen bewezen dat het programma dit ook waarmaakt.

Ouders en leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School helpt de kinderen hierop voor te bereiden.

De school als mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan en daarnaast leren de kinderen op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

De ouderavond, met een opkomst meer dan 100 ouders, was een groot succes. Onder leiding van Mia Versteegen van Onderwijs Advies en Mariëtte Neijenhuis, directeur Josephschool en in aanwezigheid van alle teamleden, twee wijkagenten en twee jongerenwerkers werd er uitleg gegeven over het programma.

Er werd onder andere ook gesproken over de dilemma’s bij opvoeden. Conflicten met je kind en de waarde daarvan. Ouders leerden een stappenplan, hoe thuis om te gaan met conflicten met en tussen kinderen.

De leerkrachten lieten de ouders in de groep van hun kind meedoen aan een les zoals deze ook met de leerlingen wordt gedaan. Als verrassing hadden alle kinderen voor hun ouders een opsteker (compliment)gemaakt. Heerlijk om naar huis te gaan als ouder(s) met een compliment van je kind(eren) in je zak.

Ouders zijn enthousiast over de aanpak van de school. School, ouders en omgeving vormen staan voor een vertrouwde omgeving waarin een kind mag opgroeien.

Wilt u meer weten over de Josephschool en De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.josephschoolpijnacker.nl en www.devreedzameschool.nl. De Josephschool heeft een open ochtend voor geïnteresseerde nieuwe ouders op woensdag 4 maart van 9.00 tot 11.30 uur.


Rectificatie
In de kop van de krant van woensdag 29-1-2020 stond "Josephschool werk aan Vreedzame School", zonder t. Onze excuses.

Meer berichten