Rechts op deze foto de nieuwe entree van en naar de oude Monnikenweg. Verderop de oude entree.
Rechts op deze foto de nieuwe entree van en naar de oude Monnikenweg. Verderop de oude entree.

Bewoners bezorgd over verkeersafwikkeling Ackerswoude

Actueel 2.619 keer gelezen

Op de hoek van de Monnikenweg en de Klapwijkseweg komt de nieuwe school van De Tweemaster. Deze openbare basisschool zal naar verwachting tegen de driehonderd leerlingen gaan trekken. Ackerswoude is een nieuwe wijk met straks duizend woningen waar bij wijze van spreken ‘kinderen uit voort gaan komen’. Een aantal bewoners van Ackerswoude maken zich grote zorgen over de verkeersafwikkeling rond de toekomstige school en ook in Ackerswoude als geheel.

De bewoners zijn daarover al meerdere malen in gesprek geweest met ambtenaren van de gemeente en daarna ook met de wethouders Ilona Jense en Frank van Kuppeveld erbij maar ze hebben nog niet het gevoel dat hun boodschap echt overkomt.

Het punt is dat deze hele kwestie niet eens in de gemeenteraad aan de orde hoeft te komen. Volgende week maandag 18 november is er in het Bestuurscentrum van de gemeente – aan de Emmastraat – een informatie-avond. In de aanloop daar naar toe willen de bezorgde bewoners hun verhaal graag via de Telstar delen met andere belanghebbenden. En dat zijn er heel wat: de bewoners van Ackerswoude in elk geval maar feitelijk heel Pijnacker en omgeving.

Het doel van de bewoners is heel simpel: een veilige en logische oplossing. Ze roeren twee grote zaken aan: de afwikkeling van het verkeer rond de nieuwe school en het wel of niet afsluiten van de Monnikenweg via een zogenoemde ‘knip’. Dat kan een harde afsluiting zijn via een blocker of een poller of een zachte knip via extra drempels. Alsof er nog niet genoeg liggen op de Monnikenweg, maar dat terzijde.

Eerst de school. De gemeente wil het verkeer voor alle ‘deelnemers’- auto’s, fietsers en wandelaars – afwikkelen via de oude Monnikenweg. Die is een paar jaar terug tijdelijk afgesloten omdat er op de niet al te overzichtelijke splitsing met de Klapwijkseweg nogal wat ongelukken of bijna-ongelukken plaatsvonden.

Er werd een kleine omleiding gemaakt zodat het auto verkeer vanuit Ackerswoude zestig meter verderop de Klapwijkseweg op en af gaat.

De gemeente heeft aangegeven deze overzichtelijke tijdelijke weg straks weer opheffen en al het in- en uitgaande verkeer naar en vanuit Ackerswoude afwikkelen via de oude Monnikenweg, waarbij dan ook nog ter hoogte van de school een zogenoemde Kiss en Ride Zone komt. Ouders kunnen daar hun kind met een ‘kiss’ gedag zeggen en weer (op z’n Engels) ‘wegriden’.

De bewoners zeggen met hun boerenverstand maar ook na lezing van een, volgens hen behoorlijk rammelend, verkeersrapport over deze materie dat ze dit een zeer onwenselijke en ook onlogische oplossing vinden. “Wij zijn voor veiligheid en hoe creëer je veiligheid: door autoverkeer en overig verkeer gescheiden te houden. Hoe simpel is het dan om de Monnikenweg voor langzaam verkeer te bestemmen en de tijdelijke ontsluitingsweg definitief te maken, nu het nog kan. Het gebiedje rondom de weg moet nog helemaal worden ingericht, dus de ruimte is er. Stel dat het zo druk wordt dat je ooit een rotonde nodig hebt, dan kan het daar wel maar bij de Monnikenweg zeker niet”, aldus een van de bezorgde bewoners.

De gemeente wil de tijdelijke weg sluiten, onder andere vanuit de overweging dat deze ‘uitrit’ te dicht gesitueerd zou zijn bij de ‘uitrit’ van de Laan van Klapwijk, een woongebiedje met bijna dertig woningen tegen Klapwijk aan. Dat is een ‘uitrit’ waar maar af en toe een auto vandaan komt. Terwijl de ontsluitingsweg van Ackerswoude wel iets meer is dan een uitrit, namelijk een van de twee ontsluitingswegen van de wijk in aanbouw richting de Klapwijkseweg naar het centrum/dorp van Pijnacker. De andere is de Lange Campen.

De structuur van Ackerswoude wordt als het ware bepaald door die twee bestaande wegen. Het is volgens de bewoners dan ook het meest veilig en logisch die twee wegen te gebruiken als hoofdaders. De gemeente heeft echter jaren geleden al geopperd dat een ‘harde of zachte knip’ op de Monnikenweg wellicht nodig zou zijn om sluipverkeer tussen de Oostelijke Randweg en de Klapwijkseweg tegen te gaan.

De door de gemeente onlangs gemaakte verkeersmodellen laten echter zien dat van sluipverkeer nauwelijks sprake is en de bezorgde bewoners en stellen daarom dat het gewoon open houden van Monnikenweg en Lange Campen de meest veilige en logische oplossing is, ook voor mensen die op bezoek komen. Maak je een knip, dan moeten auto’s dwars door de wijk via de Brinklande waar vaak stoepen ontbreken en waar ze op meer dan tien plaatsen voorbij een uitrit of een splitsing komen, op bepaalde punten ook nog met een speeltuintje erbij. Bij een calamiteit op de Brinklande is er ook geen mogelijkheid meer om via een andere weg de wijk te verlaten. Ze pleiten dus voor het open houden van de Monnikenweg zodat het autoverkeer door de wijk zelf tot een minimum wordt beperkt. Over het sluipverkeer zeggen ze dat ‘sluipen’ over de Oostelijke Randweg via de Katwijkerlaan en de Vlielandseweg veel meer voor de hand ligt dan via de Monnikenweg.

De door de gemeente aangedragen pleister op de wonde om de Monnikenweg wel af te sluiten voor vrachtverkeer, zodat die niet door de wijk gaan rijden beschouwen zij als een niet te handhaven maatregel. Hoe moeten verhuiswagens, leveranciers van keukens, tuintegels etc. etc. de wijk dan bereiken?

Kort en goed: deze bewoners pleiten voor het definitief maken van de ‘tijdelijke ontsluiting’ van de Monnikenweg op de Klapwijkseweg, al dan niet met rotonde. En ze willen geen harde knip op de Monnikenweg zodat deze oude tuindersweg en de Lange Campen als logische hoofdontsluitingswegen van Ackerswoude kunnen fungeren. Met als gevolg: een optimaal veilige situatie bij de school en een veilige en logische verkeersafwikkeling naar en vanuit de woonwijk.

Ze hopen dat andere bewoners van Ackerswoude en de omgeving Monnikenweg zich ook gaan verdiepen in deze materie en zeker ook de verantwoordelijke mensen van de school.En uiteraard het dagelijks en wekelijks bestuur van de gemeente. Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad.Tekenend is dat Ackerswoude eerst niet eens een verkeersambtenaar had. Die is er nu wel en dat was de hoogste tijd…

Uit de krant