Logo telstar-online.nl
(foto: Cok van den Berg)
(foto: Cok van den Berg)

Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Een (nog) beter sluitend aanbod van sport en bewegen voor alle inwoners, meer bewustwording van het belang van gezond sporten en bewegen én een betere samenwerking tussen organisaties, dat zijn de belangrijkste pijlers die terugkomen in het Sportakkoord Pijnacker-Nootdorp, waar wethouder Peter Hennevanger en vertegenwoordigers van 12 verenigingen/organisaties hun handtekening onder hebben gezet.

Peter Hennevanger: "Het sportakkoord is de bevestiging van een nog intensievere samenwerking tussen de gemeente, sportverenigingen, onderwijs en welzijnsorganisaties. Gezamenlijk werken we aan het sport- en beweegaanbod voor onze inwoners. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de kwetsbare groepen."

De gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen met plezier kunnen sporten en bewegen. In nauwe samenwerking met partijen uit de sport, het onderwijs en de zorg is daarom in 2017 de nota sport en bewegen 2017-2020 opgesteld. "De sportnota vertalen naar een lokaal sportakkoord was eigenlijk nog maar een kleine stap. Een stap die mede is ingegeven door het nationaal sportakkoord dat het ministerie van VWS in 2018, in samenwerking met de sportsector en maatschappelijke partijen, heeft opgesteld. Maar niet alleen sport heeft onze aandacht. Wij vinden het met elkaar ook belangrijk dat er meer aandacht komt voor het belang van een gezonde leefstijl en gezonde voeding, met name op scholen en sportverenigingen", vertelt Peter Hennevanger.

Samen met twaalf organisaties/verenigingen is de sportnota vertaald naar een lokaal akkoord. Er zijn drie lijnen vastgesteld: (1) Met elkaar realiseren we een (nog) beter sluitend aanbod van sport en bewegen voor alle inwoners, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Peter Hennevanger: "We zetten hier niet altijd in op nieuwe programma's en activiteiten. Onze aandacht gaat met name uit naar een betere afstemming van vraag en het bestaande aanbod." (2) Door kennis te delen en de informatievoorziening beter te bundelen, creëren we meer bewustwording voor het belang van gezond sporten en bewegen. (3) We streven naar een betere samenwerking tussen organisaties zodat we (bestaande) programma's en activiteiten effectiever in kunnen zetten, ook voor kwetsbare groepen.

De ondertekenaars van het Sportakkoord Pijnacker-Nootdorp hebben afgesproken periodiek bij elkaar te komen om de voortgang van het Sportakkoord te bespreken en te beoordelen of nieuwe (gezamenlijke) acties gewenst zijn.

Meer berichten